Masterclass 1. Risk assessment strategy (Gebaseerd op NEN 689)

Masterclass   23 februari 2023

Om grip te krijgen op gezondheidrisico’s van gevaarlijke stoffen in uw bedrijf is een gestructureerde beoordelingsmethodiek noodzakelijk. De strategie die recentelijk in Europa is ontwikkeld en vastgelegd in de Europese standaard EN 689:2018, is hiervoor een prima startpunt, ook voor bedrijven buiten Europa. Deze masterclass geeft een handig overzicht van deze beoordelingsmethodiek, gaat in op mogelijke issues bij de implementatie en deelt ervaringen uit de praktijk. 

 

Deze masterclass is de eerste van de Chemrade Masterclasses Chemical Risk Assessment. Deze kosteloze masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor klanten, partners en goede werkrelaties van Chemrade die hun kennis over Chemical Risk Assessment willen verdiepen en actualiseren. Er zijn in totaal 11 online masterclasses van ca. 1 uur die het komend jaar worden gegeven. De masterclasses behandelen de volgende onderwerpen:

 

  1. Risk assessment strategy
  2. Karakterisering van Chemische blootstellingsdeterminanten
  3. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
  4. Blootstelling modellen (4a. ECETOC-TRA worker exposure model, 4b. Stoffenmanager exposure model, 4c. Advanced Reach Tool)
  5. Blootstelling metingen ((5a. Stoffen op de werkvloer, 5b. Biologisch monitoring, 5c. Bewaking van de gezondheid)
  6. Compliance testing
  7. STOP principe & Beheersmaatregelen
2022 11 24 Infographic Masterclassses fin2

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. De masterclasses worden zowel in het Nederlands als Engels gegeven. Dr. Joost van Rooij, Chief Science Officer (PhD, geregistreerd toxicoloog en senior occupational hygienist) staat garant voor de inhoud van de masterclasses.  

 

Datum en aanmelden

Deze masterclass wordt gegeven op donderdag 23 februari van 13:00 tot 14:00 CET

Voor Engelstalige deelnemers wordt dit webinar op dezelfde dag eveneens in het Engels gehouden. Meld je hier aan.