De Chemrade API

Nieuws   23-11-2021

Met de Chemrade API kan eenmalig of periodiek informatie uit andere systemen naar Chemrade worden overgebracht. Dit is vooral aantrekkelijk voor bedrijven die naast Chemrade andere systemen gebruiken waarin product- en/of stofinformatie wordt bijgehouden. Dit bespaart bedrijven veel tijd in het onderhoud van Chemrade. Ook als stofinformatie in het andere systeem niet geheel up-to-date of volledig is, kan gebruik van de Chemrade API meerwaarde bieden dankzij de Chemrade Stoffendatabase waarin meer dan 5000 stoffen worden bijgehouden.

 

Het updaten van informatie in Chemrade vanuit een extern systeem vindt plaats door middel van een gestandaardiseerd uitwisseldocument (XML). Op deze manier kunnen zowel nieuwe als bestaande gegevens worden uitgewisseld. In Chemrade vindt deze vergelijking automatisch plaats, wat het benodigde handwerk vermindert. Bedrijven kunnen zelf bepalen wanneer en hoe frequent informatie met Chemrade uitgewisseld wordt.

 

Gebruikt uw bedrijf een systeem naast Chemrade waarin product- en stofinformatie wordt bijgehouden? Dan is de Chemrade API mogelijk interessant voor u. Neem contact met ons op om deze mogelijkheid verder te verkennen.